Objednejte se na telefonním čísle 376 555 101

Adresa ordinace: náměstí Svobody 2, Sušice 342 01
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

 

Provoz ordinace bez omezení. Vstup do ordinace s ochranou dýchacích cest respirátorem. Dodržujte čas kontroly. V případě zvýšené teploty a při příznacích respirační infekce na kontrolu nechoďte a provedeme ji telefonicky. Pokud máte obavy z nákazy, na kontrolu nechoďte, zavolejte a provedeme ji telefonicky.V případě mimořádné kontroly nás nejdříve kontaktujte telefonicky.

INFORMACE K OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM Kod k registraci bude vydán jen pacientům , kteří jsou v naší péči s těmito diagnozami: -diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, chronická ledvinná nedostatečnost a po transplantaci,s obezitou či plicním onemocněním, s chronickým jaterním onemocněním bez fibrozy či s mírnou fibrozou -obezita- BMI nad 35kg /m2 -závažné dlouhodobé onemocnění srdce- srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady,kardiomyopatie, onemocnšní plicní cirkulalce, nemocní po plicní embolii -vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky Registraci pro osoby s chronickým onemocněním budou spuštěny 24.3.2021. Kod má aktuálně omezenou platnost do 30.4.2021. Pacient se pak přihlásí v centrálním registračním systému MZ,kde zaškrtne chronický pacient a zadá kod. Do očkovacího centra se pak musí pacient prokázat lékařskou zprávou potvrzující dané onemocnění. Bez této zprávy nebude pacientovi umožněno očkování. KOD NAŠEHO PRACOVIŠTĚ BUDE VYDÁN PŘI NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE, V E- MAILU, ČI V SMS.

Smluvní pojištovny